Stockholm

Under sommaren 2017 testar Östermalms stadsdelsförvaltning Cykling utan ålder. Syftet är se om detta kan bli en permanent satsning för stadsdelens äldre. Det finns en politisk vilja att kunna erbjuda brukarna cykelturer och förvaltningen är mycket tacksam över att Cykling utan ålder möjliggör detta under några veckor i sommar.

 

Kontaktperson:

Ann-Christine Osvald-Dahlqvist

Enhetschef för Dagverksamheterna

Östermalms stadsdelsförvaltning

Stockholms stad

Telefon: 08 508 10 647

E-post: ann-christine.osvald@stockholm.se