Avesta

Välkommen till Cykling utan ålder i Avesta!

I Avesta kommun pågår ett tvåårigt projekt som kallas ”Rätt till vind i håret” (namnet kommer från de som startade cyklingen på äldreboenden i Köpenhamn). Projektet pågår 1 januari 2018 till 31 december 2019, med stöd från så kallade 37a-medel från länsstyrelsen i Dalarna.

Jobbsökande nyanlända som är intresserade av vårdyrket gör praktik två eftermiddagar i veckan i projektet. De nyanlända har samtidigt andra aktiviteter som SFI, Svenska som andraspråk och undersköterskeprogrammet och praktiken hos oss är ett komplement till deras andra aktiviteter. De får ersättning från arbetsförmedlingen eller försäkringskassan för att delta i praktiken.

Vid fint väder erbjuder vi äldre på äldreboenden att få komma ut på cykelturer och vid sämre väder umgås vi inomhus med spel, fika, korsordslösning och sång. Utöver besöken på äldreboenden har vi teoretiska genomgångar om vårdyrket, om svenska arbetsplatser, om det svenska språket och annat som vi tror de behöver för att lättare komma i arbete.

Det övergripande syftet är att hjälpa de nyanlända närmre det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden och cyklingen är en del av detta.
Avesta har alltså lite annan utgångspunkt än de flesta andra i Sverige. Vi kommer däremot att försöka få cykelturerna att fortsätta även efter projekt-tiden och då kan det eventuellt bli aktuellt att efterlikna andra städer där volontärer är de som cyklar.

Vill du veta mer, kontakta: hej@cyklingutanalder.se


 

Verksamhet

Avesta Fritid

Adress

Corneliusgatan 16, 774 81 Avesta