Principer

Generositet

Cykling utan ålder bygger på generositet och vänlighet. De frivilliga piloterna sprider det goda ordet och inspirerar nya piloter genom de glädjespridande och hjärtvärmande historier som uppstår på turerna. Inte för att de måste, utan för att de vill.

Genom berättelser som vidarebefordras även till vårdpersonalen skapas ytterligare relationer med som genom aktivt deltagande i historierna kan etablera cykelturerna som en självklar och uppskattad del i de äldres vardag.

Vårdpersonalen på ålderdomshemmen skapar en hjälpsam och välkomnande miljö vilket gör det enkelt att vara engagerad pilot och bjuda på en tur. Vi har av erfarenhet sett att många av ålderdomshemmen hjälper varandra i uppstartsfasen genom exempelvis utlåning av cyklar, erfarenhetsutbyte, goda råd, inspiration och sammankopplade turer.

Målet är att sprida glädje vart vi än kommer. Cykling utan ålder siktar på att sätta ett leende på passagerarnas, piloternas, förbipasserande och vårdpersonalens läppar

 

Vi tar det lugnt

Vi cyklar långsamt med respekt for andra och miljön. Lugn cykling är en grundprincip som säkerställer att piloter och passagerare upplever miljön och världen runtomkring dem. Genom att cykla lugnt ges en möjlighet till att vara i nuet, utan upplevd stress eller måsten. På så vis tillåts och uppmuntras spontana infall och upplevelser. Det bidrar också till relationsbyggandet mellan piloten och passageraren. Nyfikna förbipasserande får också chansen att lära känna stadens äldre medborgare som ofta bjuder på spännande berättelser om stadens historia.

 

Historieberättande

I takt med att vi åldras förlorar vi ofta många av de som vi delat våra upplevelser med genom livet. Att flytta in på ett ålderdomshem kan i många fall minska tillgången till naturliga sociala gemenskaper och begränsa möjligheterna till att skapa nya relationer – i synnerhet med generationer utan för sin egen.

Våra äldre bär på så många livshistorier, kloka råd och spännande berättelser som riskerar att glömmas bort ifall  ingen lyssnar på dem. Att få chansen att berätta sina historier och skapa nya historier genom gemensamma upplevelser är avgörande för att främja trivsel, livsglädje och livskvalitet. Gemensamma upplevelser och nya relationer är ett av de bästa sätten att möta en ökande isolering och ensamhet bland våra äldre.

Vi delar  gärna med oss av våra upplevelser och berättelser. Piloter och passagerare blir varandras vittnen som tillsammans skapar nya minnen. Därför delar vi gärna med oss av våra turer och utflykter både via muntliga berättelser men också via sociala nätverk. Denna form av historieberättande har också en viktig funktion i att sprida glädjen och att locka fler människor att bjuda sina äldre medmänniskor på en cykeltur, även om det så bara är en enkel instagrambild eller tweet. Naturligtvis delas inga känsliga eller opassande bilder, och historier och bilder delas endast med allas medgivande.

 

Relationer

Cykling utan ålder handlar också om att skapa nya, givande och meningsfulla relationer för alla parter – mellan generationer, mellan äldre, mellan piloter, familjemedlemmar och vårdpersonal. Relationerna bygger på tillit och respekt och genom dessa relationer bidrar vi gemensamt till att skapa bättre grannskap och närmiljöer för alla involverade.

 

Utan ålder

Livet är inte över bara för att födelseattesten är daterad till 30-talet eller tidigare. Livet kan, och bör vara utvecklande i alla åldrar. Oavsett ålder finns det alltid möjlighet till spänning, glädje, lycka, gemenskap och mening. Oavsett ålder finns ett behov av att känna oss värdefulla och behövda – att betyda något för någon. I Cykling utan ålder bidrar alla till de gemensamma upplevelser och relationer som skapas på cykelturerna.

Cykling utan ålder handlar om att låta människor åldras i en positiv närmiljö och att förbli aktiva deltagare i samhället. Det handlar om att möjliggöra drömmande om alla de äventyr och upplevelser som naturen och staden har att erbjuda. Det handlar om rätt till vind i håret.

Optimized-DSC_0536

 

 

Cykling uden alder - august 2012 Første tur nogensinde - Gertrud, Joan og Ole på Kastellet (foto Ukendt svensk turist med Ole Kassows kamera)

 

 

Vallensbæk4

 

An Lalemant Photography