Om

Cykling utan ålder ger äldre möjlighet att känna vinden i håret

En ideell verksamhet där volontärer tillsammans med kommunernas äldreboenden ser till att äldre får ökade möjligheter att komma ut i friska luften. Med anpassade lastcyklar (rickshaws) upplever volontärerna och de äldre tillsammans kommunernas parker, årstidernas skiftningar och stannar kanske till vid ett café för att ta en fika.

Med start i Köpenhamn år 2012 utgör Cykling utan ålder (Cycling Without Age) en internationell ickevinstdrivande organisation med över
1 600 lokala föreningar i 40 länder och över 29 000 frivilliga. Programmet har beskrivits som en av de senaste årens mest framgångsrika sociala innovationer och har varit föremål för flera studier av forskare inom folkhälsa, samskapande, solidaritet och social isolering.

År 2015 startade Cykling utan ålder i Malmö och är nu på väg att sprida sig över hela landet.