Våra värderingar


 

GENEROSITET

Cykling utan ålder bygger på generositet och vänlighet. Frivilliga piloter inspirerar genom glädjespridande och hjärtvärmande historier både nya piloter och vårdpersonal. Inte för att man måste, utan för att man vill. Berättelser vidarebefordras från cykelturerna och blir en självklar och uppskattad del i de äldres vardag.

 Vi har av erfarenhet sett att många äldreboenden hjälper varandra i uppstartsfasen genom exempelvis utlåning av cyklar, erfarenhetsutbyte, goda råd, inspiration och sammankopplade turer. Målet är att sprida glädje. Cykling utan ålder siktar på att sätta ett leende på passagerarnas, piloternas, förbipasserande och vårdpersonalens läppar.

VI TAR DET LUGNT

Vi cyklar långsamt med respekt för varandra och miljön. Lugn cykling är en grundprincip. Genom att cykla lugnt ges en möjlighet till att vara i nuet, utan upplevd stress eller måsten. På så vis tillåts och uppmuntras spontana infall och upplevelser. Nyfikna förbipasserande får också chansen att lära känna stadens äldre medborgare vilka ofta bjuder på spännande berättelser om stadens historia.

HISTORIEBERÄTTANDE

I takt med att vi åldras förlorar vi ofta många av de vi delat våra upplevelser med. Att flytta in på ett boende kan i många fall minska tillgången till naturliga sociala gemenskaper och begränsa möjligheter till att skapa nya relationer – i synnerhet med generationer utanför sin egen. Våra äldre bär på så många livshistorier, kloka råd och spännande berättelser vilka riskerar att glömmas bort. Att få chansen att berätta och skapa nya historier genom gemensamma upplevelser främjar både trivsel, livsglädje och livskvalitet.

Vi delar gärna med oss av våra upplevelser och berättelser. Piloter och passagerare skapar tillsammans nya minnen vilka vi gärna delar med oss av muntligt men även via sociala nätverk.

 

RELATIONER

Cykling utan ålder handlar mycket om att skapa nya, givande och meningsfulla relationer – mellan generationer, äldre, piloter, familjemedlemmar och vårdpersonal. Relationer som bygger på tillit och respekt.

UTAN ÅLDER

Livet är inte över bara för att födelseattesten är daterad till 30-talet eller tidigare. Livet kan, och bör vara utvecklande i alla åldrar. Oavsett ålder finns det alltid möjlighet till spänning, glädje, lycka, gemenskap och mening. Oavsett ålder finns ett behov av att känna oss värdefulla och behövda – att betyda något för någon. I Cykling utan ålder bidrar alla till de gemensamma upplevelser och relationer som skapas på cykelturerna.

Cykling utan ålder handlar om att låta människor åldras i en positiv närmiljö och att förbli aktiva medborgare i samhället, möjliggöra drömmar om alla de äventyr och upplevelser naturen och staden har att erbjuda. Det handlar om rätt till vind i håret.

 

Vill du läsa mer om Cykling utan ålder?
Besök oss på våra sociala medier!