Våra värderingar

GENEROSITET

Cykling utan ålder baseras på generositet och vänlighet. Det startar med det enkla, att erbjuda en cykeltur till en eller två äldre, eller personer som själva är oförmögna att ta sig ut på egen hand. Det är en liten gåva som de flesta kan ge. Våra mål är att sprida glädje och en chans till att åter få vind i håret överallt där vi passerar, för passagerare, piloter och personal – de tre P:na – i Cykling utan ålder.

LÅNGSAMHET

Vi cyklar långsamt i respekt för varandra och miljön. Långsam cykling säkerställer att piloter och passagerare hinner uppleva miljön omkring, är närvarande i nuet och har möjlighet att vara i kontakt med dem de möter och vad de ser. Förbipasserande får möjlighet att vara nyfikna och lära känna sina äldre grannar samt Cykling utan ålder.

STORYTELLING

Äldre människor har så många livshistorier, berättelser och visdom som kommer att glömmas bort om vi inte når dem och lyssnar på dem. Att flytta till ett boende kan minska tillgången till social samvaro och möjligheten att bygga nya relationer. Därför berättar vi historier själva och lyssnar på alla historier som passagerarna vill berätta. Vi blir varandras vittnen och delar de goda berättelserna genom mun till mun eller på sociala medier utan att dela personlig och känslig information.

 

RELATIONER

Cykling utan ålder handlar om att skapa nya, givande och meningsfulla relationer; mellan generationer, bland äldre, mellan piloter och passagerare, vårdgivare och familjemedlemmar. På så sätt bygger vi förtroende, glädje, lycka och livskvalitet.

UTAN ÅLDER

Livet utvecklas i alla åldrar, hos både unga och gamla, och kan vara spännande, roligt, ledsamt, vackert och meningsfullt. Oavsett ålder måste vi kunna vara något för någon – och känna att vi har värde för varandra och känna att vi behövs. Inom Cykling utan ålder skapas relationer och vänskap mellan generationer som bygger på cykelturerna.

Cykling utan ålder handlar om att låta människor bli äldre i en positiv miljö och ändå ha möjlighet att vara en del av och delta i samhället och fortfarande kunna drömma om alla möjligheter och upplevelser som väntar – att åter få vind i håret.