Som Kapten

Är du redan säker och bekväm med cykeln? Kanske skulle du själv kunna tänka dig att vara den som introducerar nya piloter in i Cykling utan ålder? Kaptenens roll är att hjälpa nya piloter på deras första tur. Kaptenen ser till att den nya piloter känner till allt det praktiska kring cykeln – hur den framförs säkert, var den skall parkeras, vem ansvarar för nycklar o.s.v.

2015-08-24 11.47.56 wp

Är du intresserad av att vara Kapten på ett boende?

Prata med koordinatorn på ditt boende eller skicka ett mail till hej@cyklingutanalder.se !

Cykelkaptenens roll:

  • Din primära uppgift som Kapten är att tillsammans med Koordinatorn på boendet se till att den nya Piloten får en bra start inom cykling utan ålder. Det kan finnas mer än en Kapten på varje boende.
  • När en ny Pilot anmäler sig upprättas en kontakt mellan Kaptenen och Piloten. Därefter är det fritt fram att bestämma en lämplig tid för pilotens första introduktion.
  • Du kommer att säkerställa att piloten är bekväm med cykeln och kan framföra den på ett säkert sätt. Vissa Piloter kanske nöjer sig bara en enkel, snabb introduktion, andra kanske har nytta av fler träningstillfällen. Det avgör du som Kapten tillsammans med Piloten.

Kaptenen åtar sig inte att utföra följande (men är såklart välkommen till att genomföra sådana initiativ):

  • Styra upp arrangemang
  • Underhåll av cykel
  • Värva nya frivilliga