Som kommun och äldreboende

Cykling utan ålder ger äldre möjlighet att känna vinden i håret

Cykling utan ålder, en ideell verksamhet där volontärer tillsammans med kommunernas äldreboenden ser till att äldre får ökade möjligheter att komma ut i friska luften. Med anpassade lastcyklar (rickshaws) upplever volontärerna och de äldre tillsammans kommunernas parker, årstidernas skiftningar och stannar kanske till vid ett café för att ta en fika.

Med start i Köpenhamn år 2012 utgör Cykling utan ålder (Cycling Without Age) en internationell ickevinstdrivande organisation med över 1 600 lokala föreningar i 40 länder och över 29 000 frivilliga. Programmet har beskrivits som en av de senaste årens mest framgångsrika sociala innovationer och har varit föremål för flera studier av forskare inom folkhälsa, samskapande, solidaritet och social isolering.

År 2015 startade Cykling utan ålder i Malmö och är nu på väg att sprida sig över hela landet.

Genom ett medlemskap i föreningen Cykling utan ålder – Sverige blir kommunen en del av en snabbväxande, glädjespridande och rikstäckande rörelse.

Cykling utan ålder hjälper er med uppstart och utveckling av verksamheten. Vi kan ge råd och tips i er specifika situation, erbjuda stöd i utbildningen av volontärer och hjälpa er med marknadsföring.

Ni blir en del av ett nätverk av svenska kommuner där vi delar med oss av erfarenheter, bästa praxis, workshops m.m.

Sedan 2019 samarbetar Cykling utan ålder med Svenska Röda Korset och kommer därmed att dra nytta av varandras volontärarbete.

Välkommen med i rörelsen som sätter saker i rullning.

För mer information om Cykling utan ålder – Sverige
kontakta hej@cyklingutanalder.se