Som kommun och äldreboende

Cykling utan ålder ger äldre möjlighet att känna vinden i håret

Cykling utan ålder är en ideell verksamhet där volontärer tillsammans med kommunernas äldreboenden ser till att äldre får ökade möjligheter att komma ut i friska luften. Med anpassade lastcyklar (rickshaws) upplever volontärerna och de äldre tillsammans kommunernas parker, årstidernas skiftningar och stannar kanske till vid ett café för att ta en fika.

Med start i Köpenhamn år 2012 utgör Cykling utan ålder (Cycling Without Age) en internationell ickevinstdrivande organisation med över 250 lokala föreningar i 30 länder och över 8000 frivilliga. Programmet har beskrivits som en av de senaste årens mest framgångsrika sociala innovationer och har varit föremål för flera studier av forskare inom folkhälsa, samskapande, solidaritet och social isolering. År 2015 startade Cykling utan ålder i Malmö kommun. Från 2016 finns verksamheten även i kommunerna Uppsala, Linköping och Sundbyberg och är nu på väg att sprida sig i landet. Genom ett medlemskap i föreningen Cykling utan ålder – Sverige kan kommunen bli en del av en snabbväxande, glädjespridande och rikstäckande rörelse där den grundläggande principen är att vi hjälper varandra. Ett medlemskap underlättar härigenom skapandet av infrastruktur och förutsättningar för att äldre kan få känna vinden i håret även i din kommun.

Din kommun blir en del av ett nätverk av svenska kommuner där vi delar med oss av erfarenheter, bästa praxis, workshops mm.

Vi erbjuder kommuner, vård- och äldreboenden över hela landet att låna en rickshaw under en kort tid för att starta upp eller inspirera politiker och ledning att komma igång.

Vi underhåller och vidareutvecklar ett bokningssystem. Tillsammans kan vi göra systemet och upplevelsen ännu bättre till gagn för både frivilliga, anställda och äldre.

Kommunens anställda får en kort inspirerande presentation av Cykling utan ålder samt introduktion till bokningssystemet.

• Support av bokningssystemet via telefon eller email.

 

För mer information om Cykling utan ålder – Sverige
kontakta Göran Albjär, goran@cyklingutanalder.se
eller Ulf Sellergren, ulf@cyklingutanalder.se