Vallentuna

Välkommen till Cykling utan ålder i Vallentuna!

Här finner du information kring vilka äldreboenden som är anslutna, adresser och kontaktuppgifter.

Hoppas vi ses!

Vård- och omsorgsboende

Korallen vårdboende

 

Väsbygårdens vårdboende

Adress

Åby gata 8, 186 36 Vallentuna

 

Allévägen 63, 186 39 Vallentuna

Kontakt

Annika Malmros-Borell, 08 5878 6365,  annika.malmros-borell@vallentuna.se

Laura Romare, 08-58786137, laura.romare@vallentuna.se