Trosa

Välkommen till Cykling utan ålder i Trosa.

Intresset för Cykling utan Ålder väcktes under hösten 2018 och vi blev helt övertygade efter ett studiebesök i Uppsala och möte med Göran Albjär. Vi fick låna en Christianiacykel från Karl-Johansgården i Uppsala under några veckor i februari 2019 och gjorde ca 20 provturer med boende och med personal på våra tre äldreboenden. Erfarenheterna från dessa turer var mycket goda trots det ibland något kyliga vädret.

Under våren lämnade vi in en ansökan till Elisabethstiftelsen om medel för två cyklar. Tyvärr fick den inget positivt bemötande vid detta tillfälle. Vi lämnar in en ny ansökan våren 2020.

Under sommaren fick vi en mycket positiv kontakt med Erik Hedenstedt som ledde till sponsring av en cykel från Ekologiska Byggvaruhuset och från Bomans Hotell och Restaurang i Trosa. En artikel i Sörmlands nyheter om vårt cykelprojekt innebar plötsligt ett stort tryck från allmänheten att vara med och stödja med bidrag. Vi startade en insamling på Facebook och Åsa Edberg startade på egen hand ytterligare en sådan insamling.
Sedan kom vi i kontakt med Stefan Goudevenos som blev intresserad av vårt projekt och hade kontakter med en cykeltillverkare i Polen som bl a gjorde lådcyklar åt City Mail. Stefan samlade erfarenheter och synpunkter och gjorde en specifikation på en cykeltaxi med elmotorn intill vevpartiet.

Cykling med tre Triobike intill Storsjöns stränder i Östersund gjorde oss övertygade om att vi borde satsa på tre cyklar. Då kan vi göra gemensamma turer med sex passagerare och tre piloter och bilda ett mindre resesällskap. Men vi kan också fördela cyklarna på våra tre äldreboende Ängsgården, Häradsgården och Trosagården.
En presentation av projektet inför Rotary´s årsmöte i slutet av november innebar plötsligt att ytterligare två cyklar blev finansierade genom två väldigt generösa initiativ.

Vår första cykel blev levererad i mitten av januari 2020 och döptes till Rosa Åsa. Efter några mindre justeringar har den godkänts och vi beställde ytterligare två cyklar.

Lokala kontakter och ansvariga för utbildning av piloter och cykling med äldre är:


Trosa kommuns nyhetsbrev

Vi i Trosa kommun skriver våra egna lokala nyhetsbrev, nedan hittar du våra senaste nyhetsbrev i PDF:er som ni enkelt öppnar i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 2 2023

Nyhetsbrev nr 1 2023

Nyhetsbrev nr 4 2022

Nyhetsbrev nr 3 2022